Ustanovujúca porada obecného zastupiteľstva Ďurďoš, 13.11.2022, o 13:00

 08.11.2022


Zoznam aktualít: