Opatrovateľská služba

Obec Ďurďoš neposkytuje danú sociálnu službu.