Kontakty

Toto webové sídlo www.durdos.sk spravuje Obec Ďurďoš je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ďurďoš

Adresa:
Obec Ďurďoš
Ďurďoš 36
094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 00332364
DIČ: 2020640985

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 270
Rozloha: 613 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1363

Všeobecné informácie: obecdurdos@gmail.com
Podateľňa: obecdurdos@gmail.com
Starosta: obecdurdos@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecdurdos@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.: +421 940 809 206

Tel.: +421 57 445 23 20

E-mailobecdurdos@gmail.com

Bankové spojenie:

PrimaBanka

Účet samosprávy:       SK49 5600 0000 0088 3104 1002

Kompetencie:
Obec Ďurďoš je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ďurďoš je zriadený na Miestnom úrade vHanušovciach nad Topľou

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk