Terénna sociálna práca

Od 01.08.2020:

Terénna sociálna práca v obci Ďurďoš

  • Poskytuje sociálne  poradenstva v oblasti zamestnania, bývania, zdravia, financií, vzdelávania , sociálnych patologických javov, a iné
  • Konzultuje s inštitúciami:  úrad práce, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, okresný súd, polícia, školy, matrika a iné
  • Vyhľadáva pracovné ponuky, pomáha pri oddlžovaní, exekúcii,
  • Asistuje pri písaný: žiadosti, životopisu,  vypisovaný tlačív a formulárov
  • Asistencia pri vysporiadaný pozemkov
  • A iné

Klientské hodiny

Pondelok          08:00 - 18:30

Utorok              08:00 - 16:00

Streda               08:00 - 16:00

Štvrtok             08:00 - 17:00

Piatok              08:00 - 12:30

Obedová prestávka    12:00 - 12:30

Terénna sociálna pracovníčka : Mgr. Dominika Mikeľová

Kontakty: email - tspdurdos@gmail.com

Tel. kontakt : 0917 964 547