English
Zmenšiť textZväčšiť text

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Ďurďoš ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dĺžníkov so stavom k 31. 12. 2021, ktorých úhrná výška nedoplatku presiahla u FO 160,00 eur a u PO 1600,00 eur.

Právnické osoby nad 1 600 eur

    Fyzické osoby nad 160 eur

    Stav k 15.02.2024

    Gumanová Helena: 292,00 €
    Paľová Mária: 290,25 €
    Rusinková Miroslava: 396,72 €