Ochrana osobných údajov

Zodpovednou osobou pri ochrane osobných údajov je: 

PP Protect - www.ppprotect.sk