Faktúry

 • 04.05.2023 | 1.11 Mb
 • 14.02.2023 | 0.48 Mb
 • 09.05.2022 | 4.46 Mb
 • 19.02.2021 | 0.51 Mb
 • 18.03.2020 | 0.47 Mb
 • 02.12.2018 | 0.19 Mb
  Faktúry prijaté 2018
 • 02.12.2018 | 0.2 Mb
  Faktúry prijaté 2017
 • 02.12.2018 | 0.2 Mb
  Faktúry prijaté 2016
 • 11.11.2015 | 0.23 Mb
  VASA - predfa za strav.lístky
 • 11.11.2015 | 0.22 Mb
  STATIC STUDIO, s.r.o., sprac. static. posúdenia
 • 11.11.2015 | 0.19 Mb
  VIP - CARD , inštruk. brožúra
 • 11.11.2015 | 0.23 Mb
  Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia
 • 11.11.2015 | 0.13 Mb
  Cpin - oprava MRV
 • 11.11.2015 | 0.17 Mb
  DM - SERVIS poplatok za licen. Kataster - NET
 • 11.11.2015 | 0.38 Mb
  Fa za služby mobilnej siete
 • 11.11.2015
  Fa za služby pevnej siete
 • 11.11.2015 | 0.24 Mb
  Fúra - odvoz ZKO
 • 11.11.2015 | 0.2 Mb
  Gomastav, s.r.o., fa za stav. materiál
 • 11.11.2015 | 0.17 Mb
  Goč, fa za stav.práce - dlažba
 • 11.11.2015 | 0.22 Mb
  Gomastav, s.r.o., f za dlažbu a stav.materiál
 • 09.11.2015 | 0.17 Mb
  Petromin - fa za štrk
 • 09.11.2015 | 0.22 Mb
  Printmania - toner HP
 • 09.11.2015 | 0.36 Mb
  Fa za služby mobilnej siete
 • 09.11.2015 | 0.24 Mb
  Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia
 • 09.11.2015 | 0.18 Mb
  Fa za služby pevnej siete
 • 09.11.2015 | 0.24 Mb
  Fúra - odvoz ZKO
 • 09.11.2015
  MARIT - inštal.Ifosoft + doprava
 • 09.11.2015 | 0.27 Mb
  Fa Ekoprim - hut.materiál
 • 09.11.2015 | 0.39 Mb
  Fa Slovakia Energy - zaloh. platba
 • 09.11.2015 | 0.19 Mb
  GP , vypracovanie GP 762015
 • 09.11.2015 | 0.21 Mb
  Doména, Webex medial, s.r.o.
 • 05.11.2015 | 0.21 Mb
  Fa právne poradenstvo
 • 05.11.2015 | 0.38 Mb
  Fa za služby mobilnej siete
 • 05.11.2015 | 0.21 Mb
  Fa za refund.výdavkov na MK
 • 05.11.2015 | 0.23 Mb
  Fa za vyhotovenie BP na ochranu osob. údajov
 • 05.11.2015 | 0.24 Mb
  VASA - fa za strav.lístky
 • 28.09.2015 | 0.22 Mb
  VASA - fa za strav.lístky
 • 28.09.2015 | 0.19 Mb
  Fa za služby pevnej siete
 • 28.09.2015 | 0.24 Mb
  Fúra - odvoz ZKO
 • 28.09.2015 | 0.22 Mb
  Fúra fa. za hlásenie
 • 28.09.2015 | 0.23 Mb
  Fa Slovakia Energy - vyučovanie plynu
 • 28.09.2015 | 0.24 Mb
  Fa OPS- Bystré, vývoz kontajnera
 • 28.09.2015 | 0.19 Mb
  Bakalar - Fa za zasklnenie vytríny
 • 28.09.2015 | 0.19 Mb
  Karem - Fa za vyhotovenie PD Dom Nádeje
 • 24.09.2015 | 0.18 Mb
  Fa za služby pevnej siete
 • 24.09.2015 | 0.2 Mb
  Fa Ozón zneškodnenie odpadu
 • 24.09.2015 | 0.24 Mb
  Fúra - odvoz ZKO
 • 24.09.2015 | 0.23 Mb
  Odvoz VKK
 • 24.09.2015 | 0.31 Mb
  Poistenie majetku obce
 • 24.09.2015 | 0.22 Mb
  Fúra fa. za hlásenie
 • 21.09.2015 | 0.3 Mb
  Allianz - poistenie hnuteľných vecí obce
 • 21.09.2015 | 0.29 Mb
  ROS fa za reklam.služby
 • 21.09.2015 | 0.37 Mb
  Fa za služby mobilnej siete
 • 21.09.2015 | 0.17 Mb
  Fa za služby pevnej siete
 • 21.09.2015 | 0.24 Mb
  Odpadkový kôš- plast. 120l
 • 21.09.2015
  ROS fa za reklam.služby
 • 21.09.2015 | 0.18 Mb
  MGP - fa OS pri prev.pohrebiska
 • 21.09.2015 | 0.38 Mb
  Fa za služby mobilnej siete
 • 21.09.2015 | 0.17 Mb
  Fa za služby pevnej siete
 • 21.09.2015 | 0.23 Mb
  Slovgram - odmeny verejný rozhlas
 • 21.09.2015 | 0.23 Mb
  Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia
 • 21.09.2015 | 0.23 Mb
  Fúra - odvoz ZKO
 • 21.09.2015 | 0.39 Mb
  Zálohová platba energie
 • 21.09.2015 | 0.38 Mb
  Fa za služby mobilnej siete
 • 21.09.2015 | 0.19 Mb
  Fa za služby pevnej siete
 • 21.09.2015 | 0.22 Mb
  Datatrade - Almanach obce
 • 21.09.2015 | 0.26 Mb
  MARIT - inštal.Ifosoft + doprava
 • 18.09.2015 | 0.31 Mb
  3SOFT - program, CD
 • 18.09.2015 | 0.24 Mb
  VASA - fa za strav.lístky
 • 18.09.2015 | 0.24 Mb
  Fúra - odvoz ZKO
 • 18.09.2015 | 0.21 Mb
  Hurný - kontrola hasiacich prístrojov
 • 18.09.2015 | 0.22 Mb
  ROD Fa za posyp.mat.+ doprava
 • 18.09.2015 | 0.25 Mb
  Fa za použitie mot.vozidla - oprava osvetlenia
 • 18.09.2015 | 0.4 Mb
  Zálohová platba energie
 • 18.09.2015 | 0.25 Mb
  FA- SOZA ročný poplatok
 • 18.09.2015 | 0.19 Mb
  Fa za služby pevnej siete
 • 18.09.2015 | 0.23 Mb
  Fa za zimnú údržbu Grodzin
 • 18.09.2015 | 0.41 Mb
  Fa za služby mobilnej siete
 • 16.09.2015 | 0.29 Mb
  3SOFT - program, CD
 • 16.09.2015 | 0.24 Mb
  Kúpa kosačky
 • 16.09.2015 | 0.62 Mb
  Zálohová platba energie
 • 16.09.2015 | 0.22 Mb
  Fúra fa. za hlásenie
 • 16.09.2015 | 0.22 Mb
  Fúra fa. za KO
 • 16.09.2015 | 0.21 Mb
  Fúra - harmonogram
 • 16.09.2015 | 0.22 Mb
  Faktúra za dodané vrecia
 • 16.09.2015 | 0.21 Mb
  Knihy - MS - poslanci
 • 16.09.2015 | 0.23 Mb
  Poradca -ročný poplatok
 • 16.09.2015 | 0.23 Mb
  Oprava VO - použitie motor.vozidla
 • 16.09.2015 | 0.4 Mb
  Poistenie majetku obce
 • 16.09.2015 | 0.21 Mb
  Stravné lístky VAŠA
 • 16.09.2015 | 0.42 Mb
  Služby mobilnej siete
 • 16.09.2015 | 0.21 Mb
  Posypový materiál+doprava
 • 14.09.2015 | 0.22 Mb
  členské ZMOS 2015