Farský chrám nanebovstúpenia Pána


Zoznam krás našej obce: