Pripravované projekty obce

IBV Ďurďoš Detské ihrisko Ďurďoš Vybavenie domu smútku