Komisie pri OZ

Komisia podľa zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov:

Predseda - Irena Verbovancová - vzdala sa mandátu poslanca

Člen - Jozef Husák

          Marcel Guman

          Jana Gumanová

          Miroslav Guľa

Krízový štáb podľa 378/2002 Z. z., § 10, písm a), :

Riadiaci člen krízového štábu     - Ing. Miroslav Mikeľ

Zástupca krízového štábu   -         Marcel Guman

Člen krízového štábu   -                 Miroslav Guľa

Člen krízového štábu -                   Jana Gumanová